บั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย

          ลูกไฟพญานาค จ.หนองคาย ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมหัศจรรย์ในดินแดนพระพุทธศาสนา สูงในอากาศประมาณ 20-30 เมตร แล้วหายไประหว่างความเชื่อและความเคารพของงูนับพันปีจากบรรพบุรุษ