ประสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

          พาชมปราสาทหินที่สวยที่สุดในประเทศไทยและพบกับงานอัศจรรย์ใจ วันที่ 15 ค่ำ เดือน 5 (เมษายน) ข้างขึ้น อำเภอเฉลิมฟาร์กิยาต จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านจะเดินชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติ และจนอาคารบรรพบุรุษกลายเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัด