ภาคกลาง

          วันนี้ฉันมีโอกาสท่องเว็บไซต์ การเดินทางไปสถานที่ประเทศไทย ที่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความน่าสนใจอยู่ภาคกลางจึงเลือกให้เพื่อนๆ ที่สนใจ! ไปเที่ยวกันดูค่ะ

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร           มีชื่อเสียงในการค้นพบพระพุทธรูปทองคำของสุโขทัยทามิตร หรือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Read More »