ภาคอีสาน

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่แตกต่างกันทางภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร 20 จังหวัด ได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนที่ราบสูง”