มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ

          มอหินขาวสโตนเฮนจ์ในประเทศไทยตั้งอยู่ในเทือกเขาภูเลนคา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เสาหินและหินส่วนใหญ่ที่นี่ทำด้วยหินทรายสีขาว นอกจากนี้ยังมีหินทราย หินโคลน หินทรายสีม่วง สิ่งแปลกและอัศจรรย์ที่คนเห็นบอกว่าหินก้อนใหญ่ทั้ง 5 ก้อนจะมีแสงสีขาวส่องสว่างแก่ผู้เฒ่าทุกคืนวันพระ (คืนที่ 15 และ 8) ในสมัยนั้น จึงเรียกสถานที่นี้ว่า หมอหินขาว