วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

          มีชื่อเสียงในการค้นพบพระพุทธรูปทองคำของสุโขทัยทามิตร หรือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกที่ที่คนอยากไปคือ “วัดตรีมิตรวิทยารามวรวิหาร” ที่ครองใจคนไทย ที่นี่เธอสวยมาก เยี่ยมชมบริเวณวัดจากภายนอกที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของหอประสานงานซึ่งมีสีขาวสวยงามหรือมาชมความงามของหลวงพ่อทองคำมาสักการะขอพรให้โชคดี