อุทยานพระพิฆเนศ จังหวัดนครนายก

          สวนพระพิฆเนศเป็นสถานที่ติดตั้งพระพุทธรูปพระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความกว้าง 9 เมตร สูง 15 เมตร เลขาธิการศาสนาฮินดู Vishwa Dharma ถือเป็นพระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะอธิษฐานได้ ได้จัดให้มีสถานที่สักการะในอุทยาน ไหว้พระพิฆเนศในวันเกิดตัวเองและเป็นแหล่งความรู้