มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ

มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ           มอหินขาวสโตนเฮนจ์ในประเทศไทยตั้งอยู่ในเทือกเขาภูเลนคา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เสาหินและหินส่วนใหญ่ที่นี่ทำด้วยหินทรายสีขาว นอกจากนี้ยังมีหินทราย หินโคลน หินทรายสีม่วง สิ่งแปลกและอัศจรรย์ที่คนเห็นบอกว่าหินก้อนใหญ่ทั้ง 5 ก้อนจะมีแสงสีขาวส่องสว่างแก่ผู้เฒ่าทุกคืนวันพระ (คืนที่ 15 และ 8) ในสมัยนั้น จึงเรียกสถานที่นี้ว่า หมอหินขาว

บั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย

บั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย           ลูกไฟพญานาค จ.หนองคาย ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมหัศจรรย์ในดินแดนพระพุทธศาสนา สูงในอากาศประมาณ 20-30 เมตร แล้วหายไประหว่างความเชื่อและความเคารพของงูนับพันปีจากบรรพบุรุษ

ประสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ประสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์           พาชมปราสาทหินที่สวยที่สุดในประเทศไทยและพบกับงานอัศจรรย์ใจ วันที่ 15 ค่ำ เดือน 5 (เมษายน) ข้างขึ้น อำเภอเฉลิมฟาร์กิยาต จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านจะเดินชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติ และจนอาคารบรรพบุรุษกลายเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัด